فنر

استفاده از فنرهای سوپر آلیاژ در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در قسمت ولوهای سرچاهی و تجهیزات اندازه گیری کاربرد وسیعی دارد . از دیگر کاربرد فنرهای اینکونل در حوزه نیروگاهی می توان به فنر های زیر پره های توربین و یا فنر های ترایت توربین بخار و فنرهلی کویل که این شرکت به عنوان بزرگترین تولید کننده فنر توانسته به عنوان اولین تولید کننده فنرهای سوپر آلیاز این قطعات را با کیفیت مورد انتظار مشتری تولید کند .